• BiBiKit_Siena_Sept12_085
 • Excursion
 • drempel
 • festival
 • hond
 • ifhoh
 • parkeerplaats
 • roelstoel2
 • rolstoel
 • texttolk
 • tolk
 • tolk2
 • trap2
 • wegversperring

Checklist Congressen, workshops, vergaderingen

 • Iedereen welkom!

  Wanneer u een congres, workshop, cursus of vergadering organiseert, dan vraagt u de deelnemers niet om zelf voor een stoel te zorgen, een leeslampje, of hun eigen koffie. Als organisator wilt u de deelnemers zo gastvrij mogelijk ontvangen. U zorgt ervoor dat iedereen goed kan zitten, dar er voor iedereen genoeg te zien en te horen is, en dat iedereen optimaal kan profiteren van, en bijdragen aan de bijeenkomst.

  Nu is bekend dat 10% van de bevolking één of meer beperkingen heeft: een beperking in het gezichtsvermogen, het gehoor, het uithoudingsvermogen, het lopen, enz. enz. Uiteraard wil niemand zelfs maar de indruk wekken, dat mensen met dergelijke beperkingen niet welkom zijn bij een congres, workshop, cursus of vergadering. Kunt u het zich voorstellen? Een uitnodiging voor een conferentie met daarop de mededeling: "Alleen voor zienden"? Of: "Slechthorenden en doven niet welkom"?

  Mensen met beperkingen worden inderdaad niet actief geweerd, maar het wordt ze in de praktijk wel vaak erg moeilijk gemaakt om deel te nemen aan veel van de evenementen die georganiseerd worden. Er wordt over het algemeen immers weinig rekening gehouden met het feit dat sommige mensen alleen deel kunnen nemen aan een congres, workshop, cursus of vergadering, als de organisatoren rekening hebben gehouden met het feit dat deelnemers - sprekers én luisteraars - zintuiglijke of lichamelijke beperkingen kunnen hebben. Het zijn - zoals zo vaak - kleine dingen die het doen.

  Kleine dingen, die maken dat iemand zich bij uw evenement niet buitengesloten voelt, dat iemand niet het gevoel heeft dat hij/zij wéér overal zelf voor moet zorgen. Misschien niet letterlijk voor een eigen stoel, leeslampje of koffie, maar dan toch wel voor minstens zo belangrijke zaken als: weten of er een toilet is die toegankeijk is voor een rolstoeler, of er een ringleiding is zodat je ook als slechthorende de sprekers kunt volgen, instructies voor de sprekers waardoor je ook als slechtziende of blinde deelnemer toegang hebt tot de informatie van de PowerPoint of videos, de handouts, enz.

  Op deze pagina's vindt u een checklist voor dit soort kleine dingen. We hopen ermee te bereiken dat u voortaan bij de opening van uw congres, workshop, cursus of vergadering met een gerust hart zult kunnen zeggen:

  "Iedereen van harte welkom".

 • Aankondiging, uitnodiging

   Facebook like icoon

  De uitnodiging en overige documentatie zijn ook voor slechtzienden goed leesbaar en laten zich desgewenst goed uitvergroten met een kopieer-apparaat:

  • er is voldoende contrast tussen tekst en achtergrond;
  • het lettertype is goed leesbaar, van voldoende groot formaat, met voldoende interlinie gedrukt, en wordt goed herkend door gangbare OCR-software;
  • belangrijke teskten zijn niet in diapositief gedrukt (witte tekst op donkere achtergrond), of gedrukt over een illustratie of foto heen.
  Facebook like icoon

  Op de uitnodiging of aankondiging staat informatie over de toegankelijkheid van het congres:

  • is het gebouw toegankelijk voor rolstoelers?
  • zullen er gebarentolken en/of schrijftolken zijn? Vermeld in dat geval ook de namen van de tolken op de aankondiging; vermeld de namen van de tolken in ieder geval op de website.
  • kan een deelnemer om een 'buddie' vragen, die hem of haar tijdens het hele evenement assisteert, bijvoorbeeld bij het verplaatsen tussen zalen, bij de koffie, bij het eten. 
   Facebook like icoon

  Op de uitnodiging staat dat deelnemers de tekst van de uitnodiging desgewenst kunnen opvragen of downloaden als electronisch bestand.

   Facebook like icoon

  Op de aankondiging staan zowel een email-adres als een telefoonnummer zodat mensen zelf kunnen kiezen hoe zij contact met u opnemen.

   Facebook like icoon

  Op het inschrijf-formulier kunnen deelnemers aangeven of zij gebruik willen maken van bepaalde voorzieningen:

  •  Ik wil schriftelijke informatie ontvangen in een aangepaste vorm: Grootletterdruk / gesproken vorm  als tekstbestand voor de computer / ...
  • Ik wil gebruik maken van ringleiding of een andere vorm geluidsversterking, nl.: ....
  • Ik wil gebruik maken van een gebarentolk.
  • Ik wil gebruik maken van een schrijftolk.
  • Ik zal gebruik maken van een rolstoel. 
  • Dieetwensen: ..............
  • Andere speciale wensen: .................................
 • Locatie, zaal

  Facebook like icoon

  De locatie is goed bereikbaar met het openbaar vervoer.

  Facebook like icoon

  Er zijn voldoende parkeerplaatsen in de directe omgeving voor mensen die slecht ter been zijn. 

  Facebook like icoon

  Het gebouw, zalen, gangen en toiletten zijn toegankelijk voor rolstoelers. 

  Facebook like icoon

  Er zijn geen stoelen, informatie-borden, stands, enz. die de vrije doorgang belemmeren. 

  Facebook like icoon

  Er zijn geen snoeren waarover slechtziende of slechtlopende mensen kunnen struikelen. 

  Facebook like icoon

  Alle deuren kunnen geopend worden vanuit een rolstoel, ook door mensn met weinig kracht in de handen. 

  Facebook like icoon

  In de zalen en aan tafels enz. zijn goed toegankeljike plaatsen gereserveerd voor rolstoelers.

  Facebook like icoon

  Ook een spreker in een rolstoel of met een rollator kan op het podium komen; er is een alternatief voor de lessenaar die voor rolstoelers meestal te hoog is.

  Facebook like icoon 

  De zaalnummers en andere wegwijzers zijn duidelijk zichtbaar aangebracht: op centrale locaties, voldoende verlicht, van voldoende formaat, goed van contrast, enz.

  Facebook like icoon 

  Achtergrondgeluiden (van buiten, andere zalen, maar bijv. ook het geluid van airconditioning of een beamer) zijn tot een minimum teruggebracht.

  Facebook like icoon 

  Als er gebruik gemaakt wordt van geluidsversterking:

  • er is gecontroleerd of deze goed functioneert; 
  • ook vragenstellers in de zaal kunnen gebruik maken van geluidsversterking.
  Facebook like icoon 

  Als er gebruik gemaakt wordt van een ringleiding:

  • de ringleding functioneert goed en is goedgekeurd door de NVVS;
  • bij de ingang van de zaal is aangegeven dat er ringleiding is;
  • als de ringleiding alleen in een deel van de zaal (goed) functioneert, dan is bij de ingang van de zaal aangegeven waar dit is. 
  Facebook like icoon 

  Als er gebruik gemaakt wordt van een gebarentolk:

  • naast de spreker is voldoende plaats voor de gebarentolk;
  • er is goede verlichting, zodat de doventolk vanuit de zaal goed te zien is;
  • er is gezorgd voor een kan water en een glas voor de tolk;
  • de tolk heeft het programma vooraf (termijn in overleg) ontvangen, en indien mogelijk: teksten van lezingen, PowerPoint presentaties, enz;
  • er zijn voldoende stoelen gereserveerd zodat dove deelnemers de gebarentolk goed kunnen zien;
  • bij grote aantallen gebruikers: de tolk wordt geprojecteerd op een video-scherm. 
  Facebook like icoon

  Als er gebruik gemaakt wordt van een schrijftolk:

  • er is een plaats gereserveerd voor de schrijftolk, waar deze vrij zicht heeft op de spreker en een evt. het projectiescherm;
  • de tolk heeft het programma vooraf (termijn in overleg) ontvangen, en indien mogelijk: teksten van lezingen, PowerPoint presentaties, enz.
  Facebook like icoon

  Als het een meerdaags congres is, en/of er zijn buitenlandse deelnemers die overnachten: probeer minimaal een rolstoel-toegankelijk hotel te vinden met een goede verbinding met de vergader-locatie, en vermeld deze informatie op de website. Overleg met de betreffende deelnemers, aan welke eisen de accomodatie voor hen moet voldoen. Neem het zekere voor het onzekerre: ga zelf kijken in de hotels die zeggen dat ze rolstoel toegankelijk zijn. Een lift alleen is niet voldoende, deuren moeten voldoende breed zijn, badkamers moeten voldoende manoeuvreer-ruimte bieden, en ook de ontbijtzaal en bar moeten toegankelijk zijn!

 • Wandelgangen

  Facebook like icoon Er is in de wandelgangen voldoende manoeuvreer-ruimte voor rolstoelers.
  Facebook like icoon Er zijn zitjes voor mensen die slecht ter been zijn.
  Facebook like icoon Ook in de wandelgangen is de akoestiek goed: er is geen 'muzikaal behang' dat kan interferen met het verstaan van spraak; achtergrondgeluiden worden zoveel mogelijk beperkt.
  Facebook like icoon Er is voldoende verlichting.
  Facebook like icoon De tekst op de naamkaartjes van de deelnemers is goed leesbaar: voldoende groot, voldoende contrast, duidelijk lettertype.
  Facebook like icoon

  Mensen van de organisatie zijn duidelijk herkenbaar:

  • Ze zijn bereid om desgevraagd assistentie te verlenen aan mensen met beperkingen.
  • Ze hebben instructies ontvangen over het te woord staan van dove en (ernstig) slechthorende mensen. Ze weten dat ze duidelijk en rustig moeten spreken en hun gesprekspartner moeten aankijken. Ze zijn bereid om belangrijke informatie aan te wijzen of op te schrijven.
  Facebook like icoon

  Aankondigingen en mededelingen via centrale omroep-installaties zijn goed hoorbaar en verstaanbaar. Ze worden vooraf gegaan door een waarschuwingssignaal.

  Facebook like icoon

  Aaankondingen en mededelingen worden ook visueel weergegeven, bijv. in geschreven vorm op een monitor, en/of in gebarentaal door een goed zichtbare gebarentolk.

 • Veiligheid

  Facebook like icoon

  Alarmsignalen worden zowel akoestisch als visueel weergegeven (duidelijk hoorbaar en zichtbaar!).

  Facebook like icoon

  Medelingen bij rampensituaties worden goed hoorbaar en goed zichtbaar weergegeven. 

  Facebook like icoon

  Nooduitgangen zjin duidelijk zichtbaar aangegeven, de route er naar toe is vrij, de deuren zijn breed genoeg voor rolstoelers en kunnen ook geopend worden door mensen met weinig kracht in de armen of handen. 

  Facebook like icoon

  Wanneer de lift niet gebruikt kan worden, zijn (nood-)uitgangen enz. via alternatieve routes en/of met hulpmiddelen toch bereikbaar voor rolstoelers en mensen die slecht ter been zijn.

  Facebook like icoon De organisatoren zijn bekend met het aantal rolstoelers en anderen die mogelijk assistentie nodig hebben bij een gedwongen evacuatie. Er zijn afspraken gemaakt en taken verdeeld met betrekking tot een evt. evacuatie en de extra assistentie die sommige aanwezigen daarbij nodig kunnen hebben. 
 • Ringleiding

  Ringleiding

  Een ringleiding zorgt ervoor dat slechthorenden met een hoortoestel het geluid van televisie, radio of het geluid in bijvoorbeeld een concertzaal of kerkgebouw kunnen beluisteren zonder storend omgevingsgeluid.

  Een ringleiding systeem bestaat uit een ringleiding-snoer, die in een lus langs de plinten of het plafond is aangelegd, en een versterker. De versterker zendt het geluidssignaal door de lus. Binnen de lus wordt een magnetisch veld opgewekt.

  Door het hoortoestel op de T-stand of MT-stand te zetten kan een hoortoestel-drager die zich binnen het bereik van het magnetisch veld bevindt, het geluid opvangen zonder storende geluiden van buitenaf.

 • Gebarentolk

  Gebarentolk

  Voor veel mensen die doof geboren zijn of op jonge leeftijd doof geworden zijn, is een gebarentaal de eerste taal, de voorkeurstaal en/of de enige taal die 100% toegankelijk is. 

  Wanneer er dove sprekers en/of dove aanwezigen zijn, dan moet u waarschijnlijk (maar overleg met de direct betrokkenen) een gebarentolk inschakelen. Een gebarentolk vertaalt gesproken Nederlands (of een andere gesproken taal) naar de Nederlandse Gebarentaal (of een andere gebarentaal).  

  Gebarentalen zijn niet universeel: ieder land heeft een eigen gebarentaal, en soms zelfs meerdere. Nederlandse doven gebruiken de Nederlandse Gebarentaal (NGT). 

  Tolken is vermoeiend. Voor een langere bijeenkomst zult u twee of meer tolken moeten inschakelen die elkaar afwisselen en ondersteunen. Overleg dit met de tolken.

  Beleefdheid

  • De term 'doofstom' wordt door alle dove mensen als een belediging ervaren.
  • Wanneer een doof iemand wordt geassisteerd door een gebarentolk, dan is de dove persoon uw gesprekspartner, niet de gebarentolk.
  • Wanneer de dove persoon gebaart, dan zal de tolk de gebaren vertalen in gesproken Nederlands. U kijkt dan naar de dove persoon, niet naar de tolk.
  • Wanneer u praat, dan zal de tolk uw woorden vertalen in gebarentaal. U kijkt dan weer naar de dove persoon (niet naar de tolk), maar de dove persoon kijkt naar de tolk. Dat is verwarrend: omdat de dove persoon u niet aankijkt, lijkt het alsof hij/zij niet oplet, niet geïnteresseerd is, of een eigen gesprek voert met de tolk. Natuurlijk is dat niet zo; de dove persoon moet wel naar de tolk kijken, als hij/zij wil weten wat u zegt. Meestal zal de tolk naast u (de spreker) gaan staan, zodat de dove persoon tussendoor ook oogcontact met u kan maken. 

  Kosten

  • De meeste tolken hanteren een standaard tarief voor tolkuren en een bedrag voor reistijd. Hoewel u hiertoe niet wettelijk verplicht bent, is het politiek en moreel correct dat u als organisator van een evenement de tolk-kosten betaalt. Tolken betalen uiteraard geen registratie- of deelnamekosten aan het evenement.

  Internationale congressen

  Afhankelijk van de talen die tijdens het congres gebruikt worden, zult u meerdere tolken nodig hebben:

  • Wanneer de voertaal Engels is en de dove deelnemers zijn Nederlands, dan moet de tolk kunnen vertalen van Engels naar de Nederlandse Gebarentaal, en vice versa. 
  • Gebarentalen zijn niet universeel: ieder land heeft een eigen gebarentaal, en soms zelfs meerdere.  Bij internationale congressen met dove deelnemers uit verschillende landne, zijn tolken nodig voor de verschillende gebarentalen. Omdat dit een dure onderneming is, wordt bij internationale congressen steeds vaker een tolk "International Sign" ingezet. "International Sign" is geen volwaardige gebarentaal, maar een soort 'steenkolen Engels', een mengvorm van veel talen. "International Sign" zal nooit de eerste keus zijn van dove deelnemers aan internationale congressen, omdat zij op die manier niet dezelfde informatie krijgen als horende deelnemers. Bij "International Sign" moet de de tolk de informatie noodgedwongen vereenvoudigen. Overleg met dove deelnemers of zij akkoord gaan met een tolk die "International Sign" gebruikt.
  • Wanneer één of meer van de internationale sprekers doof is, overleg dan met de sprekers en de tolken hoe de spreker zijn presentatie doet: met stem (in welke taal?), in de eigen gebarentaal (in dat geval is er een tolk nodig die deze gebarentaal beheerst, en kan vertalen in gesproken Engels), of in "International Sign"?

  Adressen 

  • Tolknet bemiddelt tussen opdrachtgevers en tolken: http://www.tolknet.nl/
  • In het Register Tolken Gebarentaal en Schrijftolken vindt u namen en contactgegevens van individuele tolken http://www.stichtingrtg.nl/.
  • Er zijn in Nederland enkele gebarentolken die een 'vreemde' gebarentaal beheersen (in de meeste gevallen: BSL (British Sign Language) en/of ASL (American Sign Language). Er zijn enkele tolken die gesproken Engels kunnen vertolken in "International Sign". Hun contactgegevens vindt u elders op deze website. 

  Checklists Internationale Conferenties

  In het Europese Ilse project zijn checklists ontwikkeld voor gebarentolken en organisatoren van internationale bijeenkomsten:

   YOuTube filmpje

   • Ervaringen van een Engelse gebarentolk (humor!), met Engelse ondertitels.
 • Int. tolken

  Gebarentolken voor internationale congressen (alfabetisch)

   Lud van der Garde

  Lud van der Garde

  Gebarentalen:

  • Nederlandse Gebarentaal (NGT)
  • International Sign 

  Gesproken talen:

  • Nederlands
  • Engels
  Zie verder:   http://www.stichtingrtg.nl/het-register/het-register?rId=66&kennisgebied=8&
   
   Irma Sluis

  Irma Sluis

  Gebarentalen:

  • Nederlandse Gebarentaal (NGT)
  • International Sign 

  Gesproken talen:

  • Nederlands
  • Engels

  Zie verder: http://www.stichtingrtg.nl/het-register/het-register?rId=26&expertise=8&kennisgebied=8&


   

   

  Gerdinand Wagenaar

  Gebarentalen:

  • Nederlandse Gebarentaal (NGT)
  • Amerikaanse Gebarentaal (ASL)
  • International Sign

  Gesproken talen:

  • Nederlands
  • Engels

  Zie verder:   http://www.talkinghands.nl/


   

   

   Maya de Wit

  Gebarentalen:

  • Nederlandse Gebarentaal (NGT)
  • Amerikaanse Gebarentaal (ASL)
  • International Sign

  Gesproken talen:

  • Nederlands
  • Engels
  • Duits

  Zie verder:    http://www.tolkngt.nl/


   

   

  Lissa Zeviar

  Gebarentalen:

  • Amerikaanse Gebarentaal (ASL)
  • Nederlandse Gebarentaal (NGT)
  • International Sign

  Gesproken talen:

  • Engels
  • Nederlands
  • Frans

  Zie verder:    http://www.lissazeviar.nl


   

     
 • Schrijftolk

  Schrijftolk

  Sommige dove mensen en ernstig slechthorende mensen geven de voorkeur aan een schrijftolk, boven een gebarentolk.

  Een schrijftolk is een tolk die alles typt wat er gezegd wordt (in tegenstelling tot gebarentolken, die alles in gebarentaal omzetten). Buiten het gesproken gedeelte geeft de schrijftolk ook informatie weer zoals lachen, nuances in de stem, stemverheffingen en belangrijke omgevingsgeluiden zolang het gesprek hiertoe de mogelijkheid laat.

  Een schrijftolk wordt veel ingeschakeld voor plots- en laatdoven, doven die de gebarentaal niet machtig zijn, voor mensen met een auditief-visuele beperking, mensen met een andere handicap zoals bijvoorbeeld autisme en voor mensen die sterk visueel ingesteld zijn.

  In Nederland werkt de schrijftolk met een speciaal toetsenbord, een zogenaamd veyboard of velotype. Op dit veyboard of velotype typt de tolk lettergrepen in en geen losse letters, hierdoor kan de tolk de spreeksnelheid beter bijhouden dan met een gewoon toetsenbord.

  De ingetypte tekst kan afgelezen worden van het beeldscherm van de computer van de tolk, of (bij grotere gezelschappen) via een projector op een groter scherm. 

  Internationale congressen

  • Bij internationale congressen is een schrijftolk nodig, die de voertaal van het congres (en/of de sprekers) kan typen. 

  Aanvragen

 • Instructies voor sprekers

  Facebook like icoon
  • Wanneer u gebruik maakt van een PowerPoint presentatie: zorg er dan voor dat de slides goed leesbaar zijn, dat het contrast tussen tekst en achtergrond voldoende is, de interlinie ruim, en het letterformaat groot.
  • Gebruik hoofdletters alleen als beginletters en in afkortingen, niet voor stukken tekst.
  • Voorkom dat de deelnemers lange stukken tekst moeten lezen.
  • Klik hier voor Microsoft's richtlijnen voor toegankelijke PowerPoint presentaties (Engelstalig).
  Facebook like icoon Wanneer u de beamer of projector niet nodig heeft, doe deze dan uit. Het geluid is voor veel hoortoestel-dragers hinderlijk.
  Facebook like icoon

  Wanneer u gebruik maakt van een gebarentolk:

  • Stuur uw tekst en/of presentatie enkele dagen vooraf naar de tolk, zodat deze zich kan voorbereiden.
  • Spreek rustig, articuleer duidelijk. De tolk vertaalt uw zinnen in gebarentaal, terwijl u praat. U hoeft dus niet te pauzeren voor de vertaling. 
  • Wanneer er twee of meer tolken zijn dan regelen zij onderling wanneer zij elkaar afwissselen. U hoeft daar niet voor te pauzeren.
  • Wanneer de tolk u niet verstaat, niet begrijpt, of u niet kan bijhouden, dan zal zij/hij u vragen te herhalen wat u heeft gezegd.
  • Spreek namen en technisch jargon extra duidelijk uit; de tolk kent deze namen of termen misschien niet, en kan ze alleen goed vertolken als zij/hij ze goed heeft verstaan.
  • Wanneer u een grap vertelt of een vraag stelt aan het publiek, wacht dan even totdat de tolk klaar is, zodat ook de dove aanwezigen kunnen reageren.
  • Wanneer u gebruikt maakt van PowerPoint slides, dia's of video: dove mensen kunnen niet tegelijkertijd naar de gebarentolk kijken en naar slides of dia's. Vertel eerst kort wat u gaat laten zien, en pauseer dan zodat de aanwezigen de slides of video kunnen bekijken.
  • Wanneer u de ruimte verduistert om de slides of video beter te kunnen bekijken, zorg er dan voor dat de dove deelnemers de tolk nog wel kunnen zien. 
  • Let erop dat zowel de visuele presentaties als de gebarentolk steeds goed zichtbaar en voldoende verlicht zijn voor dove deelnemers.
  • Bij het stellen van vragen of discussies met de zaal kan een dove deelnemer er de voorkeur aan geven om gebarentaal te gebruiken, in plaats van om zelf te spreken. De tolk zal in dat geval de gebaren vertolken in gesproken Nederlands. Bij grotere gezelschappen zal de tolk dan een microfoon nodig hebben.
   Facebook like icoon Wanneer u gebruik maakt van een schrijftolk:
  • Stuur uw tekst en/of presentatie enkele dagen vooraf naar de tolk, zodat deze zich kan voorbereiden.
  • Spreek rustig, articuleer duidelijk. De tolk gebruikt een speciaal toetsenbord, waarmee hij/zij op spreeksnelheid kan typen. Uiteraard lukt dat alleen, wanneer u een normaal spreektempo aanhoudt.
  • Wanneer de tolk u niet verstaat, niet begrijpt, of u niet kan bijhouden, dan zal zij/hij u vragen te herhalen wat u heeft gezegd.
  • Spreek namen en technisch jargon extra duidelijk uit; de tolk kent deze namen of termen misschien niet, en kan ze alleen goed intikken, als zij/hij ze goed heeft verstaan.
  • Wanneer u een grap vertelt of een vraag stelt aan het publiek, wacht dan even totdat de tolk klaar is, zodat ook de aanwezigen die afhankelijk zijn van de schrijftolk, kunnen reageren.
  • Wanneer u gebruikt maakt van PowerPoint slides, dia's of video: dove mensen kunnen niet tegelijkertijd naar de getypte tekst kijken, en naar uw slides of dia's. Vertel eerst kort wat u gaat laten zien, en pauseer dan zodat de aanwezigen de slides of video kunnen bekijken.
  Facebook like icoon

  Wanneer er blinde aanwezigen zijn, lees dan voor en/of beschrijv wat er op uw slides, dia's of video's laat zien.

  Als er zowel dove als blinde deelnemers zijn, vertel dan dat u gaat voorlezen wat er op de slide staat - en houd u vervolgens letterlijk aan de tekst op de slide. De dove deelnemers kunnen dan kiezen of ze naar de tolk kijken die uw woorden vertolkt, of dat ze de slide zelf lezen. 

 • Sociaal!

  Is er een sociaal programma voor deelnemers, en/of voor partners, bijv. een diner, een excursie, een optreden?

  Bedenk dan dat het heel a-sociaal is, wanneer deelnemers en/of partners met een beperking daar niet aan kunnen deelnemen!

  Een bus-rit?

  Zorg dat een rolstoeler mee kan rijden, of zorg voor vervangend vervoer.

  Een maaltijd?

  Regel met de gebarentolk dat hij/zij tijdens het diner beschikbaar is om evt. speeches te tolken en/of om te tolken bij informele contacten tussen dove deelnemers en horende deelnemers.

  Een excursie naar een museum? 

  Controleer of het gebouw toegankelijk is voor rolstoelers, denk aan een gebarentolk, regel evt. assistentie voor deelnemers die dat nodig hebben.

UA-1875305-27