Braille

Braille-druk

Braille - verhoogde puntjes op papier - wordt nog maar door een klein aantal blinde lezers gebruikt. Het zijn vooral lezers die van jongs af aan blind zijn en onderwijs hebben gevolgd op een instituut voor blinden.

Bij gebrailleerde teksten verdwijnt de lay-out. Afbeeldingen kunnen worden beschreven door middel van tekst. Lijntekeningen zoals kaarten en grafieken kunnen met behulp van zwelpapier om gezet worden in voelbare afbeeldingen.

Brailleregel

Blinde mensen die Braille kunnen lezen, kunnen digitale teksten lezen met behulp van een brailleregel. Iedere regel tekst verschijnt als een rij puntjes op de dynamische brailleregel en kan door de lezer worden afgetast.

Meer informatie over de toegankelijkheid van computers en internet voor blinde mensen die gebruik maken van een brailleregel vindt u onder meer op:

http://www.accessibility.nl 

Teksten laten omzetten in braille

Tot enkele jaren terug waren het de Nederlandse blindenbibliotheken die gedrukte informatie op verzoek konden printen op braillepapier

Inmiddels is er één loket, Dedicon, voor zowel particuliere als zakelijke opdrachtgevers:

"Dedicon helpt organisaties bij het aanbieden van informatie en lectuur op maat. Van gesproken kranten en brochures tot bladmuziek in braille en digitale schoolboeken voor dyslexiesoftware."

Dedicon:  http://www.dedicon.nl