Digitaal of electronisch

Wanneer een tekst digitaal, of electronisch, beschikbaar wordt gesteld, zegt dat alleen iets over het opslagmedium: het is een bestand dat door een computer gemaakt is, en gelezen kan worden. Digitale bestanden kunnen tekst-bestanden zijn, maar ook geluidsbestanden, videobestanden, of een combinatie daarvan: multimedia bestanden. Digitale bestanden kunnen via internet en email verspreid worden.

Veel mensen met een motorische of zintuiglijke handicap hebben computer-aanpassingen, waarmee zij (sommige) digitale bestanden eenvoudiger kunnen lezen. Dat kan schermvergroting zijn, tekst-naar-spraak software, of een andere aanpassing. Digitale documenten zijn ook geschikt voor lezers die een beperkte handfunctie hebben, waardoor zij geen boek kunnen vasthouden of pagina's kunnen omslaan.

Bijna alle documenten worden tegenwoordig met behulp van een computer geschreven en opgemaakt, en kunnen in principe in digitale vorm ter beschikking worden gesteld aan mensen met een leeshandicap. Informatie (ook) in digitale vorm beschikbaar stellen voor mensen met een leeshandicap, is sneller en vaak ook goedkoper, dan een tekst laten omzetten in een gesproken boek, een braille versie, of een grootletter versie. Maar niet alle digitale bestanden zijn even makkelijk te lezen - voor alle leeshandicaps.

Tekst, Word, .pdf, .html

Een digitaal document kan in verschillende vormen verspreid worden:

    • Ascii tekst bestand (.txt). Afbeeldingen, grafieken e.d. worden dan vervangen door beschrijvingen.
    • Word document, inclusief tabellen, grafieken en afbeeldingen. De meeste lezers zullen deze kunnen lezen, eventueel met aangepaste hard- of software. Voor blinde lezers is het belangrijk dat tabellen, grafieken en afbeeldingen in de tekst beschreven worden. 
    • .pdf bestand. Op de (Engelstalige) website van Adobe kunt u lezen hoe u .pdf bestanden kunt maken, die toegankelijk zijn voor lezers met een handicap: http://www.adobe.com/enterprise/accessibility/main.html 
    • internetpagina's (.html). Op de website van accessibility kunt u lezen hoe u internetpagina's kunt maken die toegankelijk zijn voor lezers met een handicap: http://www.accessibility.nl 

Een digitale versie laten maken

Tot enkele jaren terug waren het de Nederlandse blindenbibliotheken die gedrukte informatie op verzoek toegankelijk konden maken voor lezers met visuele beperkingen.

Inmiddels is er één loket, Dedicon, voor zowel particuliere als zakelijke opdrachtgevers:

"Dedicon helpt organisaties bij het aanbieden van informatie en lectuur op maat. Van gesproken kranten en brochures tot bladmuziek in braille en digitale schoolboeken voor dyslexiesoftware."

Dedicon:  http://www.dedicon.nl