Checklist Inhoud

 Voorkennis

 Structuur

altDe doelgroep voldoende heeft voorkennis om de tekst te begrijpen. Zo niet, dan wordt in de tekst of in een voorwoord of kader uitgelegd, wat de lezer vooraf over het onderwerp moet weten.

altDe tekst sluit aan bij de eigen leefwereld en de wereldkennis van de doelgroep. De tekst maakt gebruik van die voorkennis; voorbeelden in de tekst zijn direct herkenbaar voor de doelgroep.

 Verhaalopbouw

altDe tekst is geschreven vanuit het perspectief van de lezer. De lezer begrijpt - en onthoudt - een tekst namelijk beter, wanneer hij (zij) zoch daarmee kan identificieren, en actief mee kan denken. 

altVoor de lezer is direct duidelijk wat het doel van de tekst is: wie moet de tekst lezen, wat wil de schrijver ermee bereiken.

altDe boodschap is in overzichtelijke stappen ingedeeld. De schrijver spring niet van de hak op de tak.

altDe tekst is zo geschreven, dat de lezer in gedachten kan zien, horen, voelen, ruiken of proeven, wat de schrijver wil vertellen. We begrijpen en onthouden namelijk beter, wanneer op meer zintuigen een beroep wordt gedaan. 

alt Voorbeelden in de tekst zorgen voor afwisseling en maken de tekst evendig en herkenbaar.

altUitweidingen die de tekst lang en langdradig maken, zijn geschrapt.

altGedetailleerde beschrijvingen die een tekst saai maken en/of tot misverstanden kunnen leiden, zijn vervangen door foto's of tekeningen.

altLange verhandelingen zijn in stukken geknipt, en verdeeld over samenhangende paragrafen.

altIedere paragraaf is een samenhangend geheel: wat bij elkaar hoort, staat bij elkaar.

altDe paragrafen staan in een logische volgorde. Een logische volgorde is bijvoorbeeld een volgorde in tijd: eerst, dan, daarna. Of: oorzaak - gevolg. Of: situatie - probleem - oplossing.

altDe overgangen tussen paragrafen zijn duidelijk - en begrijpelijke - aangegeven. De schrijver springt niet van de hak op de tak.

altDe structuur van de tekst is duidelijk aangegeven met behulp een inhoudsopgave, koppen en tussenkoppen. Eventueel is er een schema of tekening bijgevoegd, van de structuur van de tekst.

altSamenvattingen maken een langer betoog inzichtelijk.