Checklist Vormgeving

  Tekst

  Illustraties

Alle letters zijn voldoende groot, ook in tabellen en onderschriften.

Het lettertype (font) is algemeen bekend en goed leesbaar.

Als je kleuren gebruikt: er is voldoende contrast tussen tekst en achtergrond.

Een zwart-wit kopie van de tekst is goed leesbaar is. De tekst is dan ook leesbaar voor kleurenblinde lezers en voor lezers die een grootletter- versie nodig hebben.

Er is voldoende wit: tussen letters (geen letters die in elkaar overlopen), tussen woorden (spaties), tussen zinnen (interlinie), tussen paragrafen, en tussen tekst en illustraties. De tekst is niet 'rechts uitgevuld'. Spaties van wisselende grootte binnen en tussen woorden, kunnen verwarrend zijn.

Regels zijn ongeveer 50 - 65 posities (letters en spaties) lang. Bij langere regels moeten lezers bijwijzen, bij erg korte regels moeten de ogen te vaak naar een nieuwe regel springen.

Kolommen zijn niet te smal, en er is voldoende afstand tussen kolommen. Gebruik evt. een verticale lijn, om de scheiding tussen twee kolommen aan te geven.

Woorden worden niet afgebroken aan het eind van een regel, en al helemaal niet aan het eind van een pagina.

Zinnen worden niet afgebroken aan het eind van de pagina; als dat toch gebeurt, dan worden ze afgebroken op een logische plaats in de zin.

De tekst is voldoende en passend geillustreerd.

De foto's, illustratie en grafieken ondersteunen en verduidelijken de inhoud van de tekst. De betekenis van woorden en zinnen is voor een belangrijk deel afhankelijk van de context: foto's en illustraties kunnen die context verduidelijken, zonder een beroep te doen op de lees- en taalvaardigheid van de lezer.

De illustraties leiden niet af van de tekst, maar maken deze aantrekkelijker omdat zij in stijl en inhoud aansluiten bij de tekst en bij de doelgroep.

De illustraties zijn voldoende groot; er is voldoende contrast met de achtergrond.

Een zwart-wit kopie van de illustratie is ook nog herkenbaar.

De illustraties staan op een logische plaats in de tekst, in ieder geval op dezelfde pagina als de bijbehorende tekst.

  Lay-out

Het papier schijnt niet door, glanst niet, en is niet 100% wit.

Wanneer een tekst over foto's of gekleurde kaders wordt afgedrukt: er is voldoende contrast met de achtergrond.

Wanneer tekst doorloopt in een volgend kader: de lezer kan duidelijk kan zien, waar de tekst verder gaat.

Koppen en tussenkoppen geven de structuur van de tekst aan, en zijn goede oriëntatie-punten voor de lezer.

Bij formulieren: er is voldoende ruimte om gegevens in te vullen, ook voor slechtziende mensen en mensen met een slechte handmotoriek.