Armen dupe van lastige taal

Written by admin on 31 May 2011

Duizenden mensen met een laag inkomen lopen de bijzondere bijstand van gemeenten mis. De informatie in folders en op websites over deze financiele tegemoetkoming is vaak te complex. (..) Uit een steekproef blijkt dat veel teksten in folders en op websites over de bijzondere bijstand geschreven zijn voor mensen met hbo-plus niveau. 'Dat betekent dat ze te moeilijk zijn voor de helft van de bevolking. Voor degenen die recht hebben op bijzondere bijstand is het soms een onbegrijpelijk doolhof.'

(..)

\De Volkskrant, 8/10/2007