Illustraties

Written by Administrator on 14 November 2013

Illustraties

De tekst is voldoende en passend geillustreerd.

De foto's, illustratie en grafieken ondersteunen en verduidelijken de inhoud van de tekst. De betekenis van woorden en zinnen is voor een belangrijk deel afhankelijk van de context: foto's en illustraties kunnen die context verduidelijken, zonder een beroep te doen op de lees- en taalvaardigheid van de lezer.

De illustraties leiden niet af van de tekst, maar maken deze aantrekkelijker omdat zij in stijl en inhoud aansluiten bij de tekst en bij de doelgroep.

De illustraties zijn voldoende groot; er is voldoende contrast met de achtergrond.

Een zwart-wit kopie van de illustratie is ook nog herkenbaar.

De illustraties staan op een logische plaats in de tekst, in ieder geval op dezelfde pagina als de bijbehorende tekst.