Laaggeletterdheid

Written by admin on 30 May 2011

Anderhalf miljoen volwassenen in Nederland hebben zoveel moeite met lezen en schrijven dat zij niet of nauwelijks kunnen functioneren in onze samenleving.

Ook schrikbarend veel kinderen en jongeren in Nederland kampen met leesproblemen die ernstige belemmeringen kunnen opleveren: per jaar stromen circa 40.000 kinderen het voortgezet onderwijs in met een leesachterstand van twee jaar met alle gevolgen van dien.

Stichting Lezen en Schrijven, 2011