Nieuwe informatie ministerie moet woede en verwarring wegnemen.

Written by admin on 27 May 2011

Het CAK liet de clientèle vlak voor Kerstmis weten dat de uurbedragen verviervoudigd zouden worden. Duizenden zegden in paniek de thuiszorg op. Hoe kon het CAK zó blunderen ? (..) De 'meelezers' die het CAK consulteerde alvorens de brief te versturen, bleken techneuten van de LVT, de branche-organisatie van de thuiszorg en het College voor Zorgverzekeringen, die niet beseften dat de brief voor de klanten een regelrecht cryptogram was. De protesten van de Protestants Christelijke Ouderenbond, de enige bond die het concept te lezen kreeg, werden genegeerd.

De Volkskrant, 21.01.2004