Tekst

Written by Administrator on 14 November 2013

Tekst

Alle letters zijn voldoende groot, ook in tabellen en onderschriften.

Het lettertype (font) is algemeen bekend en goed leesbaar.

Als je kleuren gebruikt: er is voldoende contrast tussen tekst en achtergrond.

Een zwart-wit kopie van de tekst is goed leesbaar is. De tekst is dan ook leesbaar voor kleurenblinde lezers en voor lezers die een grootletter- versie nodig hebben.

Er is voldoende wit: tussen letters (geen letters die in elkaar overlopen), tussen woorden (spaties), tussen zinnen (interlinie), tussen paragrafen, en tussen tekst en illustraties. De tekst is niet 'rechts uitgevuld'. Spaties van wisselende grootte binnen en tussen woorden, kunnen verwarrend zijn.

Regels zijn ongeveer 50 - 65 posities (letters en spaties) lang. Bij langere regels moeten lezers bijwijzen, bij erg korte regels moeten de ogen te vaak naar een nieuwe regel springen.

Kolommen zijn niet te smal, en er is voldoende afstand tussen kolommen. Gebruik evt. een verticale lijn, om de scheiding tussen twee kolommen aan te geven.

Woorden worden niet afgebroken aan het eind van een regel, en al helemaal niet aan het eind van een pagina.

Zinnen worden niet afgebroken aan het eind van de pagina; als dat toch gebeurt, dan worden ze afgebroken op een logische plaats in de zin.