Waarom?

Omdat je niet voor de prullenbak wilt schrijven.

Wat doe je zelf met onleesbare of onbegrijpelijke teksten? Inderdaad: weggooien en vergeten. En dat doet iedereen.

Natuurlijk wil je dat jouw tekst gelezen en begrepen wordt. Schrijf daarom leesbaar Nederlands. 

Omdat je niet wilt discrimineren.

We mogen - en willen - niet discrimineren op afkomst, op leeftijd, of handicap. Veel ouderen zien slecht. Veel jongeren hebben moeite met de Nederlandse taal. Tien procent van de Nederlandse bevolking heeft een leeshandicap. Er zijn 600.000 blinde en slechtziende mensen in Nederland. Er zijn ongeveer 15.000 doofgeboren mensen voor wie alleen de Nederlandse Gebarentaal 100% toegankelijk is.

In Nederland is er (nog!) geen wetgeving, die je verplicht om informatie toegankelijk te maken voor iedereen, ook voor mensen met een (lees-)handicap. Dergelijke wetgeving is er bijvoorbeeld wel in Groot Brittanië (DDA, Disability Discrimination Act) en in de VS (ADA, Americans with Disabilities Act).

Maar ook zonder wetgeving, wil je natuurlijk geen etiket op je tekst plakken, waarop staat:

'Verboden voor ouderen, blinde mensen, dove mensen, dyslectici, en alle anderen met een leeshandicap'?

Schrijf daarom leesbaar Nederlands. En maak je tekst ook in aangepaste vorm beschikbaar, voor mensen die dat nodig hebben. 

Uit eigenbelang.

Een leesbaar geschreven tekst is aantrekkelijk en wordt gekocht of zet aan tot kopen.

Een leesbaar geschreven tekst hoeft niet meer te kosten dan een onleesbare tekst, maar bereikt wel veel meer mensen en is dus efficiënter.

Een leesbaar geschreven tekst voorkomt misverstanden bij lezers. En voorkomt daarmee telefoontjes, correcties en rectificaties. Een leesbaar geschreven tekst is dus effectiever.

Ook jij wordt ouder, ook jij gaat misschien slechter zien, of misschien krijg je andere problemen die het lezen moeilijker maken. Of: je verhuist naar een land, waar je de taal niet goed beheerst.

Wanneer jij nu rekening houdt met anderen die problemen hebben met lezen, dan houden anderen later misschien rekening met jou.

Goed voorbeeld doet goed volgen!