Vormgeving?

Als je een tekst maakt, dan komt de vormgeving meestal het laatst aan de beurt. Eerst schrijft de auteur de tekst, dan maakt de vormgever er iets moois van. Soms zijn dat twee verschillende personen, soms ook een en dezelfde.

Voor de lezer bepaalt de vormgeving meestal de eerste indruk. En: of je de tekst wel of niet gaat lezen.

Vormgeving is voor alle lezers belangrijk, maar extra belangrijk voor lezers met leesproblemen. Je kunt het vergelijken met een vlakke, een hellende of een steile weg. Voor de gemiddelde lezer leidt de gemiddelde vormgeving tot een wandeling over een vlakke weg, met hopelijk mooie uit- en inzichten. Voor een lezer met leesproblemen is zelfs een goed vormgegeven tekst een hellende weg: je moet er moeite voor doen.Een slecht vormgegeven tekst is een steile, of mischien zelfs onbegaanbare weg. Daar begin je liever niet aan, omdat je weet dat het zweten en puffen wordt en dat je de eindstreep waarschijnlijk toch niet haalt.

Onder vormgeving valt onder meer de keuze van het lettertype, letterformaat, bladspiegel en illustraties.